Welkom!

Checken van vrije plaatsen en volzetverklaringen in basis en secundair onderwijs

Wens je de vrije plaatsen te checken in een basisschool of secundaire school ?
De Lokale overlegplatforms brengen deze informatie in kaart per gemeente.
Kies je gemeente en scroll zo verder op basisonderwijs of secundair onderwijs.

Wens je meer informatie ?  Per LOP kan je contact opnemen met de LOP deskundige.

Wat is een LOP ?

In lokale overlegplatforms (LOP’s) helpen lokale partners de gelijke onderwijskansen van jongeren in een regio realiseren.

In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.

Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven.

Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs, 70 voor heel Vlaanderen.

Meer over de lokale overlegplatforms