Verslag extra overleg LOP.BE donderdag 17/12

Aanwezigen

 • Decuyper Sibylle
 • Bertels Els
 • Neels Wouter
 • Kloeck Katty
 • Lombaert Evelien
 • Thys Gil
 • Croene Liesbeth
 • Dewulf Rina
 • Colle Jules

Nieuw voorstel domeinnaam

www.iedereennaarschool.be

Motivatie:

 • er gaat iets actiefs van uit, drive
 • ‘iedereen’ suggereert een gelijkheid, iets gemeenschappelijks voor iedereen
 • past voor BaO en SO
 • Laat ruimte voor deelname vanuit een LOP, maar ook vanuit gemeenten buiten LOP-gebeid
 • Persoonlijk vind ik ook de hint naar naarschoolin… wel gepast, aangezien toch heel wat sub-sites die domeinnaam zullen blijven behouden. (bv. naarschoolinlokeren, naarschoolinaalst, …)

Dit voorstel werd door de deelnemers vandaag enthousiast onthaald. We stellen dan ook voor om deze domeinnaam te gebruiken vanaf 1 januari. Mochten hier bezwaren tegen zijn, laat het zeker weten voor 24 december.

Gebruikersrollen en rechten

In plaats van een vragenlijst zullen we een dashboard voorzien, waar de LOP-deskundige zelf instellingen kan wijzigen en bepalen wie welke rechten krijgt. (Nieuwe instellingen in vet)

 • Weigeringen activeren? Ja / Nee
 • School-beheerder kan capaciteiten aanpassen? Ja / Nee
 • School-beheerder kan vrije plaatsen aanpassen? Ja / Nee
 • School-beheerder kan opleidingen aanmaken? Ja / Nee
 • School-beheerder kan opleidingen verwijderen? Ja / Nee
 • School-beheerder kan de volgorde van opleidingen wijzigen? Ja / Nee
 • School-beheerder kan de naam van een opleiding wijzigen? Ja / Nee
 • Scholen kunnen gegroepeerd worden per wijk? Ja / Nee
 • Scholen moeten gekoppeld worden aan net? Ja / Nee
 • Gewoon onderwijs en Buitengewoon onderwijs op 2 apparte pagina’s tonen? Ja / Nee
 • Contingenten activeren? Ja / Nee
 • LOP-werking: welke rollen mogen documenten bekijken?
 • LOP-werking: welke rollen mogen documenten beheren?

Nogmaals, deze instellingen kunnen later uitgebreid worden, maar dit lijkt ons een goed startpunt.

Overige opmerkingen

 • SO: De term Capaciteit mag enkel gebruikt worden voor 1A en 1B voor volgend schooljaar. Voor de overige administratieve groepen is de correcte benaming Aantal leerlingen waarop volzet verklaard werd
 • Extra-info-veld toevoegen op de school-beheer-pagina.
 • SO: Samennemen/groeperen van admgr. kan voorlopig enkel via extra-info veld.
 • Alle oude links naar lop.be moeten blijven werken.
 • Het moet ook mogelijk zijn om bij de vrije plaatsen ‘ja’ en ‘nee’ in te vullen in plaats van een getal.
 • Het moet mogelijk zijn om dezelfde opleiding meerdere keren toe te voegen per school.
  • Achterliggende reden: Sommige scholen hebben meerdere instellingsnummers/vestigingsplaatsen, maar komen wel als 1 school naar buiten. Sommige van deze scholen bieden meerdere keren dezelfde richting aan. Het moet dus mogelijk zijn om een richting volzet te verklaren, terwijl er nog plaats is in de andere richting. (Die eigenlijk dezelfde is.)
 • Er werd nogmaals geopperd dat onderscheid SO en BuSO heel belangrijk is voor grote steden, zodat de lijst met scholen kan opgesplitst worden.
 • We zullen ook een halfjaarlijks overleg organiseren (zonder broodjes, helaas) om prioriteiten te stellen voor verdere ontwikkeling van de applicatie. Hieraan voorafgaand zullen we een vragenlijst opstellen om feedback te verzamelen (via google form). Die feedback bespreken we dan tijdens het overleg. Het eerste overleg zal wellicht ingepland worden begin juni 2021.
 • We zullen 2 test-subsites aanmaken voor LOP BaO Neppegem en LOP SO Neppegem, waar iedereen met de website kan spelen, en de nieuwe features kan uitproberen.
 • LOPs die data willen overzetten van de oude LOP-website naar de nieuwe, mogen contact met mij opnemen (jules.colle@gmail.com of 0494 23 19 14)
 • Er moeten duidelijke handleidingen komen voor de school-beheerders. Er zullen aparte handleidingen gemaakt worden voor BaO en SO.

Zoals jullie zien moet er nog veel gebeuren. De nieuwe applicatie zal ook continu blijven evolueren. Om zo transparant mogelijk te werken, hebben we een Trello bord aangemaakt. Op het eerste zicht kan dit er wat chaotisch uitzien, maar het is de bedoeling dat ik hier alle lopende en toekomstige ontwikkelingen op zal bijhouden. Zo kunnen jullie op elk moment de status van de ontwikkelingen opvolgen en eventueel opmerkingen plaatsen bij de verschillende topics (of “cards” zoals die in Trello genoemd worden).

https://trello.com/b/52A5O9Vs/lopbe