Uw browser of besturingssysteem is niet compatibel met deze website.
Wij raden aan om de laatste versie van Chrome, Firefox of Edge te gebruiken op een moderne computer.

Nieuw! Memorandum LOP’s – 2024

LOP-memorandum 2024
Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Print

Instellingen: rechten voor schoolbeheerders

Opgelet! De manier waarop rechten kunnen toegekend worden aan schoolbeheerders werd gewijzigd op 7 april 2022. Voorheen konden deze rechten ingesteld worden rechtstreeks onder Instellingen. Nu is het mogelijk om veel fijnmaziger rechten in te stellen via Instellingen > Rechten.

Als site-beheerder kan je instellen welke rechten je de schoolbeheerders geeft. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat voor de richtingen basisonderwijs van volgend jaar de capaciteit enkel mag verhoogd worden vóór de vrije inschrijvingen, en dat na de vrije inschrijvingen de scholen alle cijfers en extra informatie mogen wijzigen. Voor buitengewoon basisonderwijs kan je andere rechten instellen.

Als je LOP secundair onderwijs aanbiedt, kan je afzonderlijk rechten instellen voor SO, BuSO en 1A/1B.

Hoe rechten instellen

 1. Zorg dat je ingelogd bent als site-beheerder
 2. Ga naar instellingen > Rechten
 3. Stel per type de datum in van de start van de vrije inschrijvingen
 4. Stel de nodige rechten in per type en per periode

De instellingen worden niet automatisch opgeslagen. Als je de wijzigingen wil opslaan, scroll je naar beneden en klik je op Wijzigingen opslaan.

Rechten testen (inloggen als schoolbeheerder)

Verder op deze pagina wordt beschreven wat alle instellingen precies doen, maar als je graag zelf eens uittest wat een schoolbeheerder precies te zien krijgt, kan dat vanaf nu ook.

 1. Zorg dat je ingelogd bent
 2. Ga naar de voorkant van de website
 3. Klik rechtsboven op je gebruikersnaam > Scholen
 4. Kies een school
 5. In de blauwe info-box klik je op Bekijk deze pagina als school-beheerder

Je krijgt nu de pagina te zien zoals een schoolbeheerder die zal zien. Als je terug wil schakelen naar de pagina waarbij je alle rechten hebt, klik je in de oranje info-box op Bekijk deze pagina als site-beheerder.

Start vrije inschrijvingen

Per type kan je instellen wanneer de vrije inschrijvingen beginnen.

Zolang de vrije inschrijvingen niet begonnen zijn, zijn de rechten onder volgend schooljaar (vóór inschr.) van toepassing. Daarna zijn de rechten onder volgend schooljaar (na inschr.) van toepassing.

Wat is het effect op de capaciteit en de vrije plaatsen voor volgend schooljaar?

Vóór de vrije inschrijvingenNa de vrije inschrijvingen
… kunnen de capaciteit en vrije plaatsen enkel getallen zijn.… worden capaciteit en vrije plaatsen vrije tekst-velden, dus kan de waarde bv. ook ‘ja’ of ‘nee’ zijn.
… zullen sommige opleidingen opgesplitst worden in contingenten (ind.- nind.)
Welke opleidingen kan je instellen onder Instellingen.
… zullen de contingenten automatisch samengevoegd worden. (Aan de voorkant zullen ind.-nind. zichtbaar blijven totdat de schoolbeheerder de cijfers heeft nagekeken en de wijzigingen heeft opgeslagen.)
… kan het veld percentage indicator verschijnen. Dit is afhankelijk van de instellingen voor je LOP… zal het veld percentage indicator niet verschijnen.
… kan je niet rechtstreeks de vrije plaatsen invullen. Je kan wel het aantal zittende leerlingen invullen. De vrije plaatsen worden automatisch berekend op basis van de capaciteit en het aantal zittende leerlingen (rekening houdend met het percentage indicator indien van toepassing.)… kan je rechtstreeks de vrije plaatsen invullen. Het veld aantal zittende leerlingen verdwijnt.

Lopend schooljaar

Hier kan je instellen wat de schoolbeheerders kunnen aanpassen voor het lopend schooljaar, voor opleidingen van het huidige type (bao, bubao, so, buso of 1a1b).

 • Capaciteit aanpassen [ ja, nee, enkel verhogen ]
  • Kies ja om de schoolbeheerder volledige controle te geven over de capaciteit van alle opleidingen binnen het huidige type.
  • Kies nee om het veld uit te schakelen voor schoolbeheerders.
  • Kies enkel verhogen om de schoolbeheerders enkel toestemming te geven om de capaciteit te verhogen, de schoolbeheerder krijgt dan een foutmelding bij het verlagen van de capaciteit.
 • Vrije plaatsen aanpassen [ ja, nee ]
  • Kies ja als je wil dat de schoolbeheerder de vrije plaatsen en – indien van toepassing – het percentage indicator en het aantal zittende leerlingen kan wijzigen.
  • Kies nee om deze velden uit te schakelen voor schoolbeheerders
 • Extra info aanpassen [ ja, nee ]
  • Kies ja om schoolbeheerders de mogelijkheid te geven om extra informatie en een achtervoegsel in te vullen per opleiding.
  • Kies nee om deze optie uit te schakelen voor opleidingen van het huidige type.
 • Opl. toevoegen/verwijderen [ ja, nee ]
  • Kies ja om schoolbeheerders toestemming te geven om zelf opleidingen van het huidige type te verwijderen en toe te voegen aan de school.
  • Kies nee als je niet wil dat er opleidingen van dit type kunnen toegevoegd worden door schoolbeheerders.

Volgend schooljaar (vóór vrije inschrijvingen)

Analoog met de instellingen voor lopend schooljaar kan je hier per type instellen welke rechten de schoolbeheerders krijgen voor de opleidingen van volgend jaar. Deze instellingen hebben enkel effect als de huidige datum eerder is dan de datum start vrije inschrijvingen die voor dit type is ingesteld.

Zodra de datum start vrije inschrijvingen bereikt is, zullen automatisch de rechten gebruikt worden voor Volgend schooljaar (na vrije inschrijvingen)

Volgend schooljaar (na vrije inschrijvingen)

Analoog met de instellingen voor lopend schooljaar kan je hier per type instellen welke rechten de schoolbeheerders krijgen voor de opleidingen van volgend jaar. Deze instellingen hebben enkel effect als de huidige datum gelijk is aan of later is dan de datum start vrije inschrijvingen die voor dit type is ingesteld.

Inhoudsopgave