Overschakeling naar nieuw schooljaar

Vanaf 1 augustus 2021, wordt 2021-2022 als het lopend schooljaar beschouwd.

Deze overschakeling is voor de meeste LOPs automatisch gebeurd.

Wat is er veranderd?

Het aanbod, de capaciteit en de vrije plaatsen voor volgend schooljaar werden volledig gekopieerd naar het lopend schooljaar.

Lopend schooljaar werd hernoemd van 2020-2021 naar 2021-2022

Volgend schooljaar werd hernoemd van 2021-2022 naar 2022-2023

Voor volgend schooljaar (2022-2023) werden een aantal gegevens gewist, nl: aantal vrije plaatsen, aantal zittende leerlingen, extra info en de datums werden verwijderd.
De leerjaren en richtingen blijven wel behouden, alsook voor iedere richting de capaciteit, het percentage indicator en het achtervoegsel (indien van toepassing voor jouw LOP.)

Schooljaar 2020-2021 kan niet meer opgevraagd worden. Het is wel mogelijk om een Excel export op te vragen van de vrije plaatsen op 1 juli 2021.
Wil je voor jouw LOP deze export ontvangen? Stuur een mailtje naar jules.colle@gmail.com

Wat moet je als LOP-deskundige nog doen?

  • Kijk de instellingen na onder Admin > Instellingen. De meeste LOPs hebben verschillende instellingen voor lopend en volgend schooljaar. Lopend schooljaar betekent vanaf nu schooljaar 2021-2022.
  • Maak je gebruik van het extra pakket (eigen website)? Kijk dan ook de pagina’s na, en update de nodige informatie en links die nog verwijzen naar schooljaar 2020-2021 en 2021-2022. Voor de meeste LOPs heb ik dit reeds manueel aangepast, maar het is altijd mogelijk dat ik hier en daar een link gemist heb.

Mochten er nog opmerkingen zijn, of bedenkingen over de manier waarop de overgang gebeurt, laat het mij zeker weten via de werkgroep (Evelien en Maarten), dan doe ik de nodige aanpassingen.