Overschakeling naar nieuw schooljaar (2023-2024)

Zoals altijd begint op de LOP-websites het nieuwe schooljaar op 1 augustus.
Dus vanaf nu:

 • lopend schooljaar = 2023-2024
 • volgend schooljaar = 2024-2025

De opleidingen van 2024-2025 zijn momenteel nog leeg. Enkel de capaciteiten werden overgenomen van schooljaar 2023-2024. Als je wil dat ook de capaciteiten gewist worden voor jouw LOP, stuur dan een mail naar jules@bdwm.be.

De vrije plaatsen van 2022-2023 zijn beschikbaar als excel bestand onder Extra’s > Export.


Belangrijk! Kijk je website na en update waar nodig de verwijzingen naar het volgend/huidige schooljaar. Kijk ook de rechten na onder Instellingen > Rechten. Zorg er in ieder geval voor dat de datum voor Start vrije inschrijvingen een datum in 2024 is. (dus niet zoals in onderstaande screenshot.)


Vragen? Mail naar jules@bdwm.be.

Overschakeling naar nieuw schooljaar (2022-2023)

Net als vorig jaar begint op de lop-websites het nieuwe schooljaar op 1 augustus.
Dus vanaf nu:

 • lopend schooljaar = 2022-2023
 • volgend schooljaar = 2023-2024

De studierichtingen van schooljaar 2022-2023 werden gekopieerd naar 2023-2024.

Gegevens die gekopieerd werden:

 • opleidingen
 • eventuele achtervoegsels bij opleidingen

Gegevens die niet gekopieerd werden:

 • Vrije plaatsen
 • Capaciteiten
 • Zittende leerlingen
 • Extra informatie
 • Percentage indicator / niet-indicator
 • Datum laatste aanpassingen

Op vraag van de LOP-deskundige kunnen ook de capaciteiten van lopend schooljaar gekopieerd worden naar volgend schooljaar voor het betreffende LOP. Stuur hiervoor een mailtje naar Jules.


Belangrijk! Kijk zelf nog even de rechten na onder Instellingen > Rechten. Zorg er in ieder geval voor dat de datum voor Start vrije inschrijvingen een datum in 2023 is. (dus niet zoals in onderstaande screenshot.)


Alle gegevens i.v.m. schooljaar 2021-2022 werden gearchiveerd en zijn niet meer beschikbaar voor bezoekers.

Wil je de vrije plaatsen van schooljaar 2021-2022 opvragen? Dat kan door een mailtje te sturen naar Jules. In de nabije toekomst zal het ook mogelijk zijn om de gearchiveerde schooljaren rechtstreeks te downloaden vanuit het dashboard. Meer informatie volgt.


Vragen? Mail naar jules@bdwm.be.

Meer gedetailleerde rechten voor schoolbeheerders

Vanaf nu is het mogelijk om de start van de vrije inschrijvingen en rechten voor schoolbeheerders te definiëren per type (BaO, BuBao, SO, BuSO, 1A/1B). Ook is het mogelijk om rechten voor volgend schooljaar afzonderlijk te definiëren, voor de periodes vóór en na de vrije inschrijvingen.

De nieuwe instellingen werden al grondig getest, maar gezien de omvang van deze update (en de vele mogelijke combinaties van instellingen), is een foutje niet uitgesloten. Mocht je iets opmerken dat niet lijkt te kloppen, aarzel zeker niet om contact met mij op te nemen. Er werd ook een functie toegevoegd waardoor je gemakkelijk kan switchen tussen een schoolbeheerder-account en een sitebeheerder-account, waardoor je eenvoudig kan controleren of de ingestelde rechten het gewenste effecten hebben.

Alle informatie: https://lokaaloverlegplatform.be/kennisbank/instellingen-rechten-voor-schoolbeheerders/

Feedback op deze nieuwe instellingen is welkom via jules.colle@gmail.com

Overzicht schoolbeheerders en toevoegen/verwijderen

Vanaf nu is het mogelijk om een overzicht op te vragen van alle schoolbeheerders, en om zelf een schoolbeheerder te verwijderen of toe te voegen aan een school.

 1. Log in als LOP deskundige
 2. Ga naar het dashboard
 3. Klik op Extra > School stats

Je krijgt nu een overzicht van scholen, met per school een overzicht van alle schoolbeheerders.

Schoolbeheerder verwijderen

Om een schoolbeheerder toegang te ontnemen klik op je de knop “verwijderen” naast het e-mail adres van de persoon in kwestie.

Schoolbeheerder toevoegen

Om een schoolbeheerder toe te voegen klik je op de knop “nieuwe beheerder toevoegen” bij de school waar je de beheerder wil toevoegen. Er verschijnt dan een venster waar je het e-mailadres kan invullen.

Wanneer het een nieuw e-mail adres betreft (i.e. nog niet gebruikt bij een andere school), dan zal de persoon in kwestie automatisch ook een bevestigingsmail ontvangen waarmee het wachtwoord kan ingesteld worden.

Meerdere schoolbeheerders in bulk toevoegen?

Als je meerdere schoolbeheerders in bulk wil toevoegen, moet dat nog steeds op de oude manier gebeuren, namelijk door de Excel template te downloaden (die vind je onder Extra’s > Import) en dit bestand ingevuld aan Jules te bezorgen.

Hulp nodig? Stuur een mailtje naar jules@bdwm.be

Extra’s en logbestand

Nadat je ingelogd bent als LOP deskundige vind je onder het menu Extra’s het logbestand terug, met daarin het volledige chronologisch overzicht van wie op welk moment welke aanpassingen gemaakt heeft aan het aanbod van de scholen.

Dit bestand wordt in omgekeerde volgorde getoond. Dus bovenaan staat de meest recente gebeurtenis. Je kan het volledige logbestand ook downloaden, door onderaan op de link Download log te klikken.

Naast een log-pagina werden er ook 2 extra pagina’s aangemaakt: Export en Import. Momenteel zijn de mogelijkheden hier nog beperkt, maar deze pagina’s zullen op termijn uitgebreid worden.

Extra service: synchronisatie aanbod met Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen stelt sinds kort een API beschikbaar waarmee het volledige aanbod van alle vestigingen kan opgevraagd worden. Dit aanbod houdt in principe alle opleidingen in waarvoor iedere school een aanvraag gedaan heeft en de toestemming gekregen heeft om ze in te richten, dus dit komt niet per sé 100% overeen met de opleidingen die school in de praktijk aanbiedt.

Desondanks, gezien de hervormingen die momenteel en ook de komende jaren plaatsvinden, is deze API reeds voor een aantal LOPs nuttig gebleken (Hamme SO en Roeselare SO). Bij deze wil ik deze mogelijkheid dan ook aanbieden aan alle geïnteresseerde LOPs.

Het principe is als volgt:

 1. Per school (combinatie van vestigingen is mogelijk) wordt het aanbod opgehaald en weergegeven in een tabel. Aan de linkerkant staat het aanbod zoals het op Onderwijs Vlaanderen staat, en aan de rechterkant het overzicht zoals het op de LOP website staat.
 1. Wanneer een opleiding enkel in de linkerkolom staat, wil dit zeggen dat deze opleiding (nog) niet op de LOP website staat, maar de school deze wel aanbiedt volgens Onderwijs Vlaanderen. (groene kader)
 2. Wanneer een opleiding enkel aan de rechterkant staat, wil dit zeggen dat deze opleiding op de LOP website staat, maar volgens Onderwijs Vlaanderen niet aangeboden wordt door de betreffende school. (rode kader)
 3. Deze weergave laat toe om eventuele fouten op te sporen die gebeurd zijn bij het invoeren van de opleidingen.
 4. Deze weergave laat eveneens toe om snel te detecteren welke opleidingen niet meer bestaan sinds de hervormingen. Bv. voor schooljaar 2021-2022 is het derde leerjaar secundair onderwijs volledig hervormd. (1ste leerjaar in de 2de graad.) In bovenstaande tabel zien we duidelijk dat de rood omkaderde opleidingen moeten verwijderd worden, en dat de opleidingen van het derde leerjaar in de linker kolom moeten toegevoegd worden.

Ik kan samen met de LOP deskundige deze tabel opmaken, en de nodige opleidingen toevoegen en verwijderen. De kostprijs is afhankelijk van het aantal scholen, maar voor een klein LOP (minder dan 15 scholen) bedraagt de kost rond de 100 Euro.

Bij interesse, stuur een mailtje naar jules@bdwm.be